Fastighetskommittén

Ledamöter:

Kenneth Sandin, ordförande
Mats Engren, ledamot
Urban Liljedahl, ledamot

Ansvarsområde

• Viksjö Golfklubbs samtliga fastigheter

• Fasta inventarier

• Lösa inventarier (delvis)

• Övriga kringytor

• Infartsvägar

• Parkeringsytor

• Informera medlemmar i Viksjö Golfklubb om Fastighetskommitténs verksamhet och planer. 

Övergripande uppgifter

Fastighetskommittén skall tillse att:

• Medlemmar, anställda, hyresgäster och golfgäster skall känna trivsel och välkomnande vid nyttjandet av Viksjö Golfklubbs fastigheter och utrymmen.