Elitsektionen

Ledamöter:

Peter Johansson, ordförande
Sofia Schölander, sekreterare
Hans-Eric Almström, ledamot
Per Johansson, adjungerad
Philip Robinson, adjungerad

Ansvarsområde

Elitsektionen (ES) ansvarar för Viksjö GK:s elitverksamhet som innefattar klubbens representationslag för damer och herrar i det nationella seriespelet samt i Stockholmsserien (ej för de olika kategorilagen). Till elitverksamheten sker årligen en uttagning av minst 6 damer och 6 herrar, vilka utgör klubbens elittrupper.

Övergripande uppgifter

• Elitsektionen ska tillsammans med coacher planera och verka för ett framgångsrikt deltagande i det nationella seriespelet.

• Ansvara för deltagandet i Stockholmserien för Herrar.

• ES skall verka för att uttagna spelare skall få bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas och prestera maximalt.

• Verksamheten skall omfatta de elitspelare som visat sig ha en spelnivå som gör dem kvalificerade för deltagande i klubbens representationslag i Seriespelet.

• Det är den enskildes ambitioner och tävlingsnivå som är avgörande vilket kostnadsbidrag han/hon får. ES skall följa SGF och Riksidrottsförbundets policy för jämställdhet.