Viksjö Golf AB

Bill Fransson

Ordförande

Åke Karlson

Ledamot

Per Lundquist

Ledamot

Göran Näslund

Ledamot och VD

Jan Eriksson

Suppleant