Styrelse

Viksjö Golfklubb
Ordinarie ledamöter
Åke Karlson, ordförande
Anna Löwenhav, sekreterare/Vice ordförande
Peter Lundvall, skattmästare
Per Lundquist, ordf. Bankommittén
Kenneth Sandin, ordf. Fastighetskommittén
Jan Eriksson, ordf. Idrottskommittén
Lars Erlandsson, ordf. Klubbkommittén

Styrelsesuppleant
Birgitta Karlquist
Jonas Runnestad

Adjungerad
Göran Näslund, klubbchef

Revisorer
Victor Lindhall, PwC, godkänd revisor
Maud Engman, lekmannarevisor
Leif Jonsson, revisorssuppleant

Valberedning
Mats Öhman, ordförande
Bengt Biderstrand
Carina Paulvong


Viksjö Golf AB
Åke Karlson, ordförande
Per Lundquist, ledamot
Jan Eriksson, ledamot
Göran Näslund, ledamot och VD
Jonas Runnestad, suppleant


Viksjö Golfrestaurang AB
Åke Karlson, ordförande
Anna Löwenhav, ledamot
Göran Näslund, ledamot och VD
Birgitta Karlquist, suppleant