Avgifter 2018

INTRÄDESAVGIFT
Senior, 22 år och äldre 1 000 kr
Junior, 21 år och yngre 0 kr

REVERSLÅN
30 år och äldre 10 000 kr
Inbetalning av lånet kan delas upp på tre år mot en kostnad av 200 kr/år.
29 år och yngre enl. följande betalningsplan;
18 år, första inbetalning 2 000 kr
22 år, total inbetalning 4 000 kr
26 år, total inbetalning 7 000 kr
30 år, total inbetalning 10 000 kr

ÅRSAVGIFTER INKL. MEDLEMS- OCH SPELAVGIFTER
Medlemmar utan spelrätt (passiv):
Kan ej spela på banor där aktivt medlemskap krävs
Senior, 22 år och äldre 650 kr
Junior, 21 år och yngre 325 kr

Medlemmar med spelrätt (aktiv):
Senior, 22 år och äldre
7-dagarsspel 30 år-, 6 700 kr
7-dagarsspel, 22-29 år, 3 900 kr
Vardagsspel, 5 500 kr
Spel på 9-hålsbanan, 2 600 kr 
Greenfeespel, 1 850 kr

Junior, 21 år och yngre
7-dagarsspel 17-21 år, 3 050 kr
7-dagarsspel 13-16 år, 2 100 kr
7-dagarsspel    -12 år, 1 200 kr
Vardagsspel,    -21 år, 2 500 kr
Spel på 9-hålsbanan, 1 250 kr
Greenfeespel, 900 kr

DEPOSITIONS/STÄDAVGIFT
Seniorer med spelrätt 300 kr
Juniorer med spelrätt 100 kr

Avgiften återfås genom utdelning av värdebevis på motsvarande belopp till deltagare vid en städdag under våren. Värdebevisen kan användas till inköp i golfshopen och restaurangen.