Skandia Tour 2017

Antalet tävlande på Skandia-Tour har minskat de senaste åren. Det leder till fler tomma platser på högre nivåer som fylls på med reserver från underliggande toursteg. Det för med sig två saker. Spelare som inte riktigt har nått upp till rätt spelstandard för att spela på högre toursteg kommer med på tävlingarna samtidigt som de lokala tourerna i distrikten töms på spelare.

Målet
De olika tourerna skall vara fulla med golfspelare. Rätt golfare på rätt toursteg där det råder en hälsosam konkurrens för att nå de högre tourstegen. Bra spel skall leda till avancemang till högre toursteg istället för att avsaknad av spelare leder dit.

Förändringen
Dagens Skandia Tour med nivåerna Elit, Riks, Regional och Distrikt tas bort och ersätts med Skandia Tour Nivå First, Future, Elite. Dvs Ett toursteg försvinner. På Skandia Tour First spelar man på lokal nivå inom distriktet. En 18-hålstävling. Inom Stockholms golfdistrikt kommer tävlingen att genomföras på två platser per omgång för pojkar. Det blir ingen formell uppdelning mellan nord/syd men vår ambition är att lägga tävlingarna så de inte ligger intill varandra i samma spelomgång.
Flickklassen kommer att alternera mellan spelplats A/B i de olika omgångarna. Skandia Tour Future kommer att spelas på 7 spelplatser per omgång. SGDF kommer att ha en spelplats per omgång i distriktet. På Future  spelar pojkar och flickor 36 hål slagtävling över en dag bortsett från omgång 3 och 4 som spelas över två dagar med 54 hål.

Elite har en spelplats per omgång och kommer att få en omgång i Stockholm under 2017. Elite utökas om vi jämför med dagens Skandia Tour Elit och får 156 spelare i startfältet. Tävlingen spelas med minst 54 hål per omgång och tävlingen löper över 3-4 dagar beroende på omgång.

Förändringens påverkan på Stockholms golfdistrikt
Stockholms golfdistrikt välkomnar dessa förändringar och ser att det kommer att leda till ökad konkurrens mellan spelarna i hemmadistriktet. För att hantera att färre spelare kommer med på högre toursteg så återinför SGDF två spelplatser per omgång av Skandia-Tour First. Antalet spelare per omgång och tävling på pojksidan kommer att bli 72 spelare. Flicksidan kommer att spela på en plats per omgång. Spelplats A i ena omgången och spelplats B i nästa . Antalet platser för flickor blir 24 spelare per omgång.

Anmälan till Skandia Tour First kommer att ingå i samma anmälningssystem som för Future och Elite. Spelaren anmäler sig till en spelplats per nivå och anmälningssystemet ser till att spelaren kommer med på så hög nivå som spelarens meriter räcker till. (Det här är samma system som varit gällande för det som tidigare var Regional, Riks och Elit).

Vad förändras inte?
Inför säsongen 2017 kommer ingen förändring ske i hur DTP-korten (uppflyttningsplatskorten) delas ut. Det blir fortsatt de 10% bästa resultaten plus delningar som kommer att komma in på Future utöver de som har rankingpoäng eller tilldelas wild-card. En översyn av rankingsystemet gjordes under 2016 och Svenska Golfförbundet ser att det behöver göras ändringar, men avvaktar med detta under 2017.

Anmälningsavgifterna för Skandia Tour kommer att bli 200kr för First, 300kr för Future2 och 400kr för Elite för 2017. Utöver det tillkommer en touravgift på 350kr/år för att få spela på Skandia Tour

Våra egna undertourer i form av Rookie Tour och Mini Touren såväl som lagspelen i form av Future League, Lilla Tjejligan och Lilla Sthlmsligan kommer ej förändras under nästa år.

Informationen ovan var del av informationen som delgavs distrikt och juniorledare på SGF:s juniorkonferens i helgen som var. Det finns fortfarande saker i detta som måste finslipas och några frågor att lösa inför säsongen 2017, men i stort är detta förändringar som görs. I samband med att SGDF lägger ut tävlingar för nästa år är hänsyn taget till ovanstående.