SGDF Tävlingskalender

Stockholms Golff örbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfi drotten inom distriktets geografi ska område i enlighet med SGFs riktlinjer.

Verksamheten bedrivs genom styrelse, kommittéer och kansli som verkställer gemensamma uppgifter för distriktets klubbar. I första hand är det idrott vi håller på med, vi arbetar för en helhetssyn på klubbens verksamhet, där idrotten kommer i första hand. Med detta ska förstås att alla spelare, från juniorer till seniorer, ska kunna använda idrotten golf till att utvecklas som människa, utöva friskvård och samtidigt nå sin individuella potential som spelare.