Idrottslyftet/stora övningsfältet

Hjälp oss till att ställa iordning 30- samt 50-bana

Klubben har som mål att iordningställa Stora Övningsfältet så att det blir anpassat och utrustat för Golfkul och Knatteträning. Fältet ska vara öppet för alla barn och föräldrar som är med i träning på Viksjö Golfklubb. När vi lyckas så kommer vi att ha en bana som är gratis och alltid tillgänglig och material så att barn och föräldrar kan komma och träna med på sin fritid. På städdagarna samlas vi vid röda huset vid Stora Övningsfältet och där kommer det att finnas krattor, penslar och färg mm.

Vi behöver din hjälp! Vid fyra tillfällen kommer vi att måla om röda stugan, rensa Djungelgolfbanan och gräva gropar för bolltvättar mm.
Drömmen är att få till en inbjudande spel och träningsområde för våra Golfkulare och Knatter.
Vi räknar med att vi behöver vara minst tio personer per tillfälle för att hinna med det som ska göras.
Vi har satt tiden till fyra timmar men vi tror att det räcker med två.

Som medlem i Viksjö GK får du räkna även dessa datum som en städdag och få tillbaka städavgiften. Glöm bara inte att anmäla att du är på plats till på närvarolistan som jag, Lotta, Charlie Aronsson eller Jonny Möllenhoff har! Du hämtar sedan dina värdecheckar ur ett kuvert i shopen from 12 april.

1 april kl 10.00-14.00
9 april kl 10.00-14.00

Under dessa städdagar så kommer vi att ha träningar med dina Golfkul-/Knattebarn där våra duktiga ungdomar kommer att vara ledare.
K
om ihåg att anmäla ditt/dina barn till träning under städdagen i formuläret nedan.

Följande datum är datum för klubbens ordinarie städdagar. Då kommer vi finnas på plats och fortsätta med de arbetsuppgifter som är kopplade till projektet. Om du inte har möjlighet att komma vid de andra tillfällena är du välkommen till dessa.


2 april kl 10.00-14.00

8 april kl 10.00-14.00

För att klara tidsramen på projektet behöver vi din hjälp!
Banpersonalen kommer att göra så mycket de kan men har mycket att stå i eftersom säsongstarten är så pass nära. Vi bjuder därför in till fyra frivilliga arbetsdagar. Dessa dagar kommer att ha samma upplägg som våra städdagar på klubben.  En person delar ut arbetsuppgifter och allt material som behövs finns på plats. Du behöver bara tänka på att ta på dig oömma kläder!
Arbetsuppgifter vi kan göra: målning av röda huset samt byte och målning av vindskivor, rensninga av ogräs under huset, städning och iordningställande inuti huset. Sly och ogräsrensning runt "Djungelgolfbanan". Skrapning och målning av utslagsramper till 50-banna. Eftersom vi inte vet än hur många som anmäler sig till respektive datum är det svårt att bestämma exakt vad som ska göras vid vilket tillfälle. Men som ni ser är det uppgifter vi alla klarar av. Att iordningställa Stora Övningsfältet ingår i ett större projekt där fler träningsytor är inblandade. Investeringskostnaden för det stora projektet är 300 000 kr varav klubben kommer bistå med 200 000 kr. Genom Idrottslyftet och Svenska Golfförbundet har vi blivit beviljade 100 000 kr i bidrag för att genomföra projektet. Vi behöver få banorna klara inom ett halvår för att bli tilldelade hela bidraget.

Vi vore väldigt glada om du vill vara med och hjälpa till någon av dagarna eller båda. Anmälan sker här nedan.

Varmt välkommen!

Bokningsinformation

Gör din anmälan